Shanxi Solid Industrial Co., Ltd.

Tina Zhao
Benson Zhang
Jessica Ren
Augus Sun
Amanda Yuan

Jenny Gao
Evelyn Liang
Sophie Zhang
Louise Wang
Annie Yan