Shanxi Solid Industrial Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $732,000

DI fittingsDI pipeFlange

PVC pipeValvesteel pipe fititngmanhole cover

Amanda Liu
Loading
Bin Zhang
Loading
Mary Zhang
Loading
Selina Li
Loading
Aimee Yuan
Loading
Pipe
Pipe Fittings
Valves
Flanges
1.200,00 US$ - 1.300,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)
0,10 US$ - 15,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
0,10 US$ - 15,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,10 US$ - 15,00 US$/Mét
500 Mét(Min. Order)
0,10 US$ - 25,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
0,58 US$ - 4,30 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
0,80 US$ - 6,80 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
5,00 US$ - 50,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)